Шумен  12 °CСряда, 24- ти Април
USD  1.83233 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Читалищата в селата Енево, Зайчино ореше, Памукчии и Стан ще обновят носиите си с безвъзмездна финансова помощ

Читалищата в селата Енево, Зайчино ореше, Памукчии и Стан ще обновят носиите си с безвъзмездна финансова помощ

Област

На 29.02.2024 г. Община Нови пазар подписа договор по проект ,,Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и е с наименование: “Вшити традиции – наследство за бъдещето”.
Безвъзмездната стойност на проекта е в размер на 27 934 лв.
Проектното предложение включва закупуване на женски и мъжки северняшки носии, детски северняшки носии за момичета и момчета, мъжки коледарски носии и елемент от мъжка коледарска носия – ямурлук.
Главна цел на проектно предложение е опазване, укрепване и развитие на селското културно наследство, популяризиране на коледната обредност по нашите земи, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове традиции и бит в Община Нови пазар чрез възраждане и създаване на приемственост между поколенията на различни аспекти от културното наследство.
Закупените носии, ще са за фолклорните състави, развиващи своята дейност към НЧ „Васил Левски-1895“, с. Енево, НЧ „Христо Ботев-1922“, с. Зайчино ореше, НЧ „Просвета-1919“, с. Памукчии, НЧ „Просвета-1924“, с. Стан от община Нови пазар, които ще носят на техните участия във фолклорни събори, конкурси и фестивали от региона.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Област 18.04.2024 г. 18:31:36 ч.
Top