Шумен  24 °CНеделя, 25- ти Септ.
USD  2.00516 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Над 5100 заявления за смяна на документи за самоличност са приети през юли в Шуменско

Над 5100 заявления за смяна на документи за самоличност са приети през юли в Шуменско  Източник: Инфо Шумен

Култура

От началото на месец юли до 26 в сектор Български документи за самоличност са приети  заявления за смяна на над 5100 документи за самоличност-  1988 лични карти, 2983 задгранични паспорти и 134 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Средно на гишетата в Шумен за работен ден се обработват заявленията на 380 граждани. От началото на месеца в сектора в Шумен са прието 1386 заявления за смяна на лична карта, от които 178 експресни, 879 бързи и 329 с обикновена поръчка. 2003 са заявленията, приети само в Шумен за смяна на задгранични паспорти- от тях 1381 са с бърза поръчка, 670 обикновена и 152 експресна.
В РУ- Велики Преслав са приети 190 заявления за смяна на лични карти, 250 за задгранични паспорти и 37 за СУМПС. В РУ- Калиново е заявена смяна на 226 лични карти, 323 паспорта и 33 шофьорски книжки. В РУ- Нови пазар от началото на месеца до вчера са приети заявления за смяна на 186 лични карти, 207 паспорта и 32 свидетелства за управление на моторни превозни средства.
През месец юли са получени от граждани 3 438 документи за самоличност, във Велики Преслав са 249, в Нови пазар 241 и в Каолиново- 363.
 ОДМВР- Шумен напомня, че жителите с постоянен адрес в което и да е населено място в област Шумен, могат да подават заявления за издаване на български лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) чрез обикновена услуга в Районно управление- Велики Преслав, Районно управление- Нови пазар и Районно управление- Каолиново независимо, че адресът им не е на обслужваната от съответното районно управление територия. В районните управления могат да се подават заявления едновременно за издаване на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС (за СУМПС само в предвидените в Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи случаи).
            За да може да се види натовареността, на страницата на ОДМВР- Шумен, раздел Административни услуги, подменю „Други“ ежедневно се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи на територията на областната дирекция.
            Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
            -лична карта и паспорт;
            -дубликат на свидетелство за управление на МПС;
            -удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.
            За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е осъществена възможност за посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.
            Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top