Шумен  12 °CПон, 4- ти Март
USD  1.80878 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен актуализира цената за депониране на сметището в квартал „Дивдядово“

Община Шумен актуализира цената за депониране на сметището в квартал „Дивдядово“

Шумен

Решението за увеличаването на цената за тон отпадък бе одобрено на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. От 139, 52 лв. без ДДС на 370,90 лв. без ДДС се покачва цената за депониране на отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово.
На заседанието, председателствано от кмета проф. Христо Христов, присъстваха представители на 7 общини -  Шумен, Велики Преслав, Венец, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Хитрино.
Беше направен отчет за извършените разходи за поддържане и експлоатация на Регионално депо за периода от януари - октомври и прогноза на разходите до края на годината. В края на октомври са депонирани 2938,22 тона отпадъци, като до края на годината се очаква те да достигнат 3221,04 тона.
По точка две от дневния ред относно анализа на разходите за поддържане на сметището в кв. Дивдядово и определяне на цената за обезвреждане на неопасни отпадъци   за 2024 г. по прогнозни данни се очаква в депото да постъпят 1910,8 тона отпадъци за обезвреждане. Сумата за цялостната издръжка на депото за следващата година възлиза на 708724.93 лв., като това определя цена за депониране на тон отпадък в размер на 370,90 лв. без ДДС.
По трета точка от дневния ред, за определяне на размера на отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за периода 2024-2026 г., Община Шумен, като собственик  на депото има задължението на всеки три години да извършва актуализация на размера на средствата за тон депониран отпадък. Тези средства ще се ползват за закриването на сметището след неговото запълване с отпадъци, като това няма да рефлектира на гражданите на града.
Припомняме, че към момента на сметището в кв. Дивдядово постъпват отпадъци от общините Шумен, Велики Преслав, Венец, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, както и от Търговище.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top