Шумен  24 °CНеделя, 25- ти Септ.
USD  2.00516 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Пожарната започва масирани проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност

Пожарната започва масирани проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност Източник: Интернет

Област

 РДПБЗН- Шумен започва масирани проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност. Във връзка със зачестилите пожари в региона в сухи треви и храсти инспектори от регионалните противопожарни служби в област Шумен тръгват на инспекция за спазване на мерките за пожарна безопасност. Акцент при проверките ще бъде дали са налични разорани негорими ивици около селскостопанските земи и посеви, както и наличие на негорими ивици, които разделят земеделските площи от горските територии
Напомняме, че пожарите в сухи треви и стърнища лесно могат да се разпространят и обхванат намиращи се в съседство стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски площи и трайни насаждения.
Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Изрично се забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци и използваното на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях. При неспазване на посочените изисквания е предвидена административно- наказателна отговорност съгласно Закона за МВР – глоба от 200 до 2000 лв.
 Основни правила за недопускане на пожари през пожароопасния сезон:
Не палете огън на открито във ветровито време, тъй като има голяма вероятност за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
Никога не оставайте открития огън без наблюдение!
В дворовете палете огън само в обезопасено огнище и с предварително подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Не палете огън в междублоковите пространства, в близост до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
Съвети за опазване на реколтата от пожари по време на жътвената кампания:
За да бъде гарантирано прибирането и съхранението на селскостопанската продукция е необходимо отговорното отношение на всички участници в кампанията – собственици на земи, председатели на земеделски кооперации, ръководители на фирми, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или пребиваващи в земеделските имоти.
За опазването на посевите, както и на частни имоти в близост до тях е задължително разораването на бразди с широчина от 2 до 4 метра, които да спрат евентуален огън.
 Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели житни масиви.
 За работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top