Шумен  31 °CНеделя, 21- ви Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Започна обучението на кандидатите за приемни родители

Започна обучението на кандидатите за приемни родители Източник: Община Шумен

Шумен

В края ма месец май, Община Шумен стартира кампания под мотото „Прегърниме”, с цел набиране на кандидати за приемни родители. Това информираха от пресцентъра на Общината. Кампанията се реализира по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила - Компонент 1-BG05SFPR002-2.006”, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта.
Като част от информационната кампания, Областният екип по приемна грижа (ОЕПГ) провежда информационни срещи с желаещи да кандидатстват за професионални приемни семейства. На тях специалисти от ОЕПГ предоставят повече информация за процеса на кандидатстване и одобряване на приемните семейства, критериите за неодобряване на кандидатите за приемни семейства, отговарят на специфични въпроси на гражданите, които им помагат да вземат решение дали да продължат с процеса на кандидатстване.
В края на информационните срещи специалистите от ОЕПГ раздават на гражданите въпросници за самооценка и им обясняват следващата стъпка за кандидатстване - подаване на заявление. Въпросникът за самооценка е предназначен да помогне на кандидатите за приемно семейство да преценят мотивацията си и да вземат решение относно подаването на заявление за кандидатстване. Към настоящия момент са постъпили четири заявления от кандидати за приемни семейства.
Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е обучението, което започна днес. Всички кандидати за приемно семейство ще преминават през базово обучение по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, ще получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Обучението ще се проведе в група и ще се използват интерактивни методи за обучение на възрастни.
Екипът, провел обучението, изготвя доклад и становище за резултатите от обучението за всеки кандидат за приемно семейство.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top