Шумен  31 °CНеделя, 21- ви Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Свободни места в ШУ за специалности по държавна поръчка

Свободни места в ШУ за специалности по държавна поръчка

Шумен

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, РЕДОВНА ФОРМА:
Педагогика на обучението по български език и история
Българска филология
Българистика и медии
Приложна германистика
Приложна лингвистика (англ. език и немски език)
Приложна лингвистика (англ. език и руски език)
Приложна лингвистика (турски език и руски език)
Руска филология с бизнес комуникация
Турска филология с бизнес комуникация
Археология
История
Теология
Информационни технологии, информатика и математика
Педагогика на обучението по икономика и математика
Бизнес математика
Компютърен дизайн и мултимедия
Компютърни информационни технологии
Софтуерно инженерство
Педагогика на обучението по биология и химия
Педагогика на обучението по география и биология
Педагогика на обучението по природни науки
Медицинска химия
Екология и опазване на околната среда
Устойчиво развитие и туризъм
География и регионална политика
Растителна защита
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Педагогика на обучението по музика
Компютърни технологии за автоматизация на производството
Комуникационни и информационни системи
Сигнално-охранителни системи и сигурност
Технологии за киберсигурност
Инженерна логистика
Начална училищна педагогика и информационни технологии – Колеж
Начална училищна педагогика и чужд език (АЕ) – Колеж
Предучилищна педагогика и чужд език (АЕ) – Колеж
Информатика и информационни технологии – Колеж
Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ), оценка от ДЗИ или да се явят на присъствен изпит на 12.07.2024 г.
Срок за подаване на документи: 8 юли - 13 юли 2024 г. (вкл.) в Център за кандидатстудентска дейност - Корпус 1 - Шумен и Колеж-Добрич
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top