Шумен  31 °CНеделя, 21- ви Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Съдът отмени избора на кмет на село Студеница, община Хитрино

Съдът отмени избора на кмет на село Студеница, община Хитрино

Избори

 Административен съд – Шумен отмени Решение №104/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино, с което се обявява за избрана за кмет на кметство Студеница на първи тур Назифе Исмаил.
Съдът е констатирал, че във връзка с провеждане на изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, за територията на община Хитрино е образувана една Подвижна избирателна секция с № 271100022. Двадесет и трима избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, са включени в Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. От вписаните в списъка 23 лица, избирателното си право са упражнили само четирима гласоподаватели, а останалите 19 лица не били посетени от ПСИК, поради приключване на изборния ден.
С това, според мотивите на съда, в изборния ден е допуснато съществено нарушение на изборния процес, засягащо едно от основните конституционни права на гражданите. Лицата, които не са успели да гласуват поради непристигане на ПСИК, са проявили активност и са заявили своето да желание да гласуват на предстоящите избори, като са подали заявление да гласуват с подвижна избирателна кутия, но тяхното избирателно право е било ограничено поради непристигането на ПСИК на заявения от лицата адрес.
При преценка тежестта на нарушението съдът е съобразил обстоятелството, че същото засяга конституционно гарантирани права на избирателите, поради което счита, че се явява съществено. Съдът е посочил, че лишаването на 19 лица от избирателното право да участват в избора на местни органи на власт, деформира изборния резултат и предвид разликата от 5 гласа между кандидата, обявен за избран за кмет на кметство с. Студеница и оспорващия Гюнай Хаккъ. - в качеството му на кандидат за кмет на кметство, нарушението рефлектира върху законосъобразността на проведения избор.
Наред с това, съдът е приел, че са налице и индиции, че в хода на изборния ден, представители на общинската администрация недопустимо са се намесвали в работата на комисията и в частност при определяне последователността на населените места на територията на община Хитрино, които следва да посети комисията. Този си извод съдът е формирал и въз основа на показанията на свидетелката Р.А.Р. – председател на ПСИК, сочеща, че непрекъснато е получавала телефонни обаждания от секретаря на община Хитрино и  зам.кмет и вр.изпълняващ длъжността кмет на община Хитрино, които наред с исканата информация докъде са стигнали, са давали указания кое от населените места да посетят.
Съдебният състав е констатирал също, че избирателната комисия в с.Студеница (СИК № 271100018) е допуснала да гласува и лице, което е включено в Списък на заличените лица. Независимо, че Е.Ш.Р. не фигурира в Избирателния списък, същата е гласувала, като нейните данни са вписани срещу името на Е.Х.М., която в деня на изборния ден е била извън Република България.
По тези съображения съдът е приел оспорването за основателно, а атакуваното Решение на ОИК за незаконосъобразно. Поради това решаващият състав на Административен съд – Шумен е отменил Решение №104/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия - Хитрино, с което се обявява за избрана за кмет на кметство Студеница на първи тур Назифе Исмаил и е обявил за недействителен избора на кмет за кметство с. Студеница, община Хитрино, произведен на 29.10.2023г.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top