Шумен  24 °CНеделя, 16- ти Юни
USD  1.83027 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Залесяване по повод Международния ден на горите

Залесяване по повод  Международния ден на горите Източник: ДПП "Шуменско плато"

Област

Залесяване по повод Международния ден на горите - 21 март  организира ПП „Шуменско плато“ съвместно с ученици от СУ „Сава Доброплодни“ и  Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания. Новите дръвчета ще радват посетителите на лесопарк „Кьошковете“.
Петокласниците научиха повече за лесовъдската професия и начините на залесяване и приложиха на практика знанията си. Експертите от парка показаха семена от  най-разпространените дървесни видове в региона и обясниха каква е ролята на лесовъда за създаването и отглеждането на горите. Едно от дръвчетата е дарение от Центъра за рехабилитация за хора със зрителни увреждания, чийто потребители и служители участваха в събтието.
Международният ден на горите е определен по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се фокусира вниманието върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят. 
Горите заемат 90% от площта на ПП „Шуменско плато“. Тук се срещат 535 вида висши растения, от които 64 са с природозащитен статус. Установени са над 240 вида гръбначни животни, 345 вида безгръбначни и 28 вида земноводни и влечуги.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top