Шумен  13 °CПетък, 24- ти Май
USD  1.80194 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Променят местата на три избирателни секции в Шумен

Променят местата на три избирателни секции в Шумен

Шумен

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. и в изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, кметът на община Шумен в законоустановения срок със своя заповед, считано от днес, образува общо 131 избирателни секции на територията на Община Шумен. Утвърдени са тяхната номерация, обхват и адрес, както и местата за обявяване на избирателните списъци.
От общинска администрация уведомяват гражданите, че с цел осигуряване на оптимални условия за гласуване и недопускане на струпване на избиратели се променя мястото за гласуване на избирателна секция № 047 от адрес: гр. Шумен, Клуб на пенсионера № 7 на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 100, СУ „Панайот Волов“ - малък физкултурен салон. Място за поставяне на избирателния списък - ул. „Съединение “ № 100, СУ „Панайот Волов“.
Избирателна секция № 039 остава с непроменено място за гласуване: гр. Шумен, Клуб на пенсионера № 7.
С оглед продължаващите ремонтни дейности в Професионална гимназия по икономика избирателните секции с № 056 и № 057 са с променени места за гласуване и за поставяне на избирателните списъци.
Избирателна секция с № 056 е с място за гласуване:  гр. Шумен, пл. „Възраждане” № 4 - Народно читалище „Добри Войников“, зала „Сава Доброплодни“. Място за обявяване на избирателния списък: пл. „Възраждане” № 4 - НЧ „Добри Войников“, входната врата на зала „Сава Доброплодни “.
Избирателна секция с № 057 е с място за гласуване:  гр. Шумен, пл. „Възраждане” № 4 - НЧ „Добри Войников“, зала „Сава Доброплодни “. Място за обявяване на избирателния списък: „Възраждане” № 4 - НЧ „Добри Войников“, витрина на Туристическа агенция „Пирин“.
Справки за номерация, обхват и адрес на всички образувани избирателни секции, както и местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Шумен може да се направи на сайта на Общината: https://www.shumen.bg/izbori-2/izbori-za-chlenove-na-evropejski-parlament-i-za-narodno-sabranie-9-yuni-2024/
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Област 17.05.2024 г. 17:19:26 ч.
Top