Шумен  24 °CНеделя, 16- ти Юни
USD  1.83027 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

СИДП с нов директор

СИДП с нов директор Източник: СИДП

Област

Инж. Петър Ганев е новият директор на Североизточното държавно предприятие (СИДП) - Шумен. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.
Петър Ганев е роден през 1977 г. в Шумен.
Завършил е Гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“-Шумен. Владее английски и немски език. През 2001 г. придобива висше образование в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в ЛТУ-София, специалност „Горско стопанство“, а през 2010 г. придобива магистърска степен по „Горско стопанство“ с направление „Лесовъдство“ в същия университет.
Професионалния си опит започва с частна лесовъдска практика в сферата на недържавните гори. От 2009 г. до 2011 г. работи като старши лесничей в ДГС-Шумен. От създаването на СИДП ДП през 2011 г. постъпва на работа в Централно управление на предприятието, като началник на отдел „Маркетинг, продажби и ловностопанска дейност“. В периодите 2014-2021 г. и от 2023 до момента, инж. Петър Ганев заема длъжността зам.-директор на СИДП ДП - Шумен.
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top