Шумен  24 °CНеделя, 16- ти Юни
USD  1.83027 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” на Община Върбица

Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” на Община Върбица

Обяви

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Върбица организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Върбица за 2022 година.
Канят се всички  жители на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 22.08.2023 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Върбица–Младежки дом, ул. „Вит”№ 1
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.varbitsa.org
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@varbitsa.org
За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:  05391    21-31
                                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА
 
 


Прочетете също
Top